untitled-2

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴
tarbiat

جزوه تعلیم و تربیت اسلامی

قابل توجه دوستان کلاس تعلیم و تربیت اسلامی جزوه درسی استاد که مبنای آزمون می باشد بارگذاری شد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید
فروردین ۳۱, ۱۳۹۴

دروس فلسفی حکمت متعالیه

جهت دانلود جلسه دوم شواهد الربوبیه اینجا را کلیک کنید
فروردین ۳۱, ۱۳۹۴

دروس فلسفی حکمت متعالیه

جهت دانلود جلسه اول درس شواهد الربوبیه اینجا را کلیک کنید.
فروردین ۳۰, ۱۳۹۴
namzadi

این کتاب ها……را نامزدها بخوانند

با توجه به تقاضای فراوان بسیاری از نامزدها جهت مطالعه بیشتر و افزودن مهارت های شکوفاسازی زندگی کتاب های زیر پیشنهاد می شود: ۱- بهشت […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت عاطفی خانواده ۳

جهت دانلود جلسه دهم سبک خانواه بروری  اینجا را کلیک کنید  
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت عاطفی خانواده ۲

جهت دانلود جلسه نهم سبک خانواه بروری اینجا را کلیک کنید  
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت عاطفی خانواده ۱

جهت دانلود جلسه هشتم سبک خانواده بروری اینجا را کلیک کنید  
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت معرفتی خانواده ۲

جهت دانلود جلسه هفتم سبک خانواده بروری اینجا را کلیک کنید.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت معرفتی خانواده۱

جهت دانلود جلسه ششم سبک خانواده بروری اینجا  را کلیک کنید.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت معیشتی خانواده ۲

جهت دانلود جلسه پنجم سبک خانواده بروری اینجا را کلیک کنید.