آبان ۳۰, ۱۳۹۵
70

خشونت و کودکان

بخش اول- کودکان در سایه خشونت تروریست‌ها نخستین نوع مواجهه کودکان با خشونت در دوران مدرن، حضور مستقیم و بی واسطه است. خواه خود کودک […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
36

لکنت زبان کودکان

لکنت یعنی قطع جریان پیش‌رونده گفتار که دفعات و یا تداوم آن بیش از حد عادی باشد. محققین اکثراً معتقدند که شروع لکنت می‌تواند بین […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
49

وضعیت جامعه شناختی پدیده شوم تن فروشی

به گزارش روزنامه شرق   نشست «کار جنسی زنان، مواجهه با مسئله در ایران»، در انجمن جامعه‌شناسی ایران، با حضور دانشجویان و کارشناسان برگزار شد. در […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۵
کودک سست

کتاب های تربیت دختران

  آگاهی از تفاوت های جنسیتی علاوه بر آن که زن و مرد را کمک می کنند تا بتواند به عنوان زوجی موفق در کنار […]