atefi2
مقیاس طلاق عاطفی گاتمن
خرداد ۲۱, ۱۳۹۴
porsesh
پاسخ شماره ۱امکان مشاوره حضوری
تیر ۱۴, ۱۳۹۴

آزمون طلاق عاطفی بومی و معتبر

atefi1

 

این آزمون در ایران  اعتباریابی و درست آزمایی شده است و می توانید از آن استفاده نمایید

جمله ها را با دقت بخوانید و بر اساس احساس فعلی خود به صورت  زیر نمره دهید.

خیلی کم =۱   کم=۲ متوسط =۳   زیاد=۴   خیلی زیاد= ۵

 1. اعتماد و اطمینان بین ما از بین رفته است .
 2. همسرم ترجیح می دهد وقتش را با دوستانش بگذراند ووقت زیادی راباهم سپری نمی کنیم
 3. من وهمسرم نسبت به هم کمتراحساس مسولیت پذیری می کنیم
 4. مسئولیت پذیری من نسبت به همسرم خیلی کم است
 5. من وهمسرم، نسبت به پرورش و تربیت فرزندانم بی تفاوت هستیم
 6. ابراز احساسات و محبت بین من وهمسرم، خیلی کم است.
 7. تاکنون چندین باربه طالق وجدایی با همسرم فکر کرده ام
 8. از ارتباط جنسی باهمسرم، لذت زیادی نمی برم
 9. زندگی باهمسرم را فقط تحمل می کنم
 10. مدتی است که دلتنگ همسرم نمی شوم
 11. من وهمسرم به تغییرات ظاهری همدیگر زیاد توجه نمی کنیم وبرایمان اهمیت ندارد
 12. گفتگو و صحبت با همسرم، به من احساس خوبی نمی دهد وخیلی کم باهم صحبت می کنیم
 13. از نظر عاطفی، یکدیگرراحمایت نمی کنیم وهیچ هیجانی دررابطه ما نیست
 14. تنها در مقابل جمع، به یکدیگر احترام می گذاریم .
 15. درباره آینده زندگی مان کمتر صحبت می کنیم وهیچ احساسی نسبت به آینده زندگی مان نداریم
 16. بین من وهمسرم، بی تفاوتی حاکم است .
 17. درامورخانه باهم همکاری ومشارکت نمی کنیم
 18. همسرم واقعا مرا درک نمی کند .
 19. احساس می کنم من وهمسرم، عالیق مشترکی نداریم
 20. احساس می کنم ای کاش با همسرم ازدواج نمی کردم .
 21. باداشتن همسر، احساس تنهایی می کنم
 22. من وهمسرم به نیاز ها و خواسته های همدیگر بی توجه هستیم
 23. احساس می کنم زندگی مشترک ما بدون انگیزه و عادی شده است ورابطه ما تهی وبی محتواست
 24. من وهمسرم، جذابیت وعالقه نسبت به هم را ازدست داده ایم
 25. روابط زناشویی ما در حال سستی و زوال است .
 26. توجه به لغزش ها و نقاط منفی و نادیده گرفتن ویژگی های مثبت در خانواده ما عادی شده است
 27. من وهمسرم جدا ازهم می خوابیم
 28. ما معموال باهم شوخی نمی کنیم
 29. من وهمسرم رابطه فیزیکی چندانی باهم نداریم
 30. من تمایلی به درخواست حمایت و محبت از همسرم ندارم.
 31. احساس می کنم می توانم بدون همسرم براحتی زندگی کنم
 32. به ندرت از حال همدیگر خبردار می شویم

 

تفسیر نتیجه ========

اگر مجموع امتیازهای شما بیش از ۹۶ بود به احتمال زیادآماده طلاق و جدایی عاطفی در مقیاس  غیر نورمال هستید حتما با یک متخصص درباره شرایط موجود مشاوره کنید.

 

منبع:مجله رویش روان شناسی ش۸

دوستانی که در اینستاگرام هستند,می توانند همراهی کنند

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *