معرفی کتاب و نرم افزار

آبان ۲۸, ۱۳۹۵
کودک سست

کتاب های تربیت دختران

  آگاهی از تفاوت های جنسیتی علاوه بر آن که زن و مرد را کمک می کنند تا بتواند به عنوان زوجی موفق در کنار […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۴
namzadi

این کتاب ها……را نامزدها بخوانند

با توجه به تقاضای فراوان بسیاری از نامزدها جهت مطالعه بیشتر و افزودن مهارت های شکوفاسازی زندگی کتاب های زیر پیشنهاد می شود: ۱- بهشت […]