فایل های صوتی برنامه ها

تیر ۲۳, ۱۳۹۴
selsela

مدیریت عاطفی خانواده ۷

جهت دانلود جلسه چهاردهم سبک خانواه بروری و قهر و آشتی۴ اینجا را کلیک کنید    
تیر ۲۳, ۱۳۹۴
مدیریت عاطفی-6

مدیریت عاطفی خانواده۶

جهت دانلود جلسه سیزدهم سبک خانواه بروری و قهر و آشتی۳اینجا را کلیک کنید    
تیر ۲۳, ۱۳۹۴
مدیریت عاطفی-5

مدیریت عاطفی خانواده ۵

جهت دانلود جلسه دوازدهم سبک خانواه بروری و قهر و آشتی۲ اینجا را کلیک کنید    
تیر ۲۱, ۱۳۹۴
منفی بافی

منفی بافی

جهت دانلود جلسه هفتم ایمان درمانی اینجا را کلیک کنید