تیر ۲۳, ۱۳۹۴
selsela

مدیریت عاطفی خانواده ۷

جهت دانلود جلسه چهاردهم سبک خانواه بروری و قهر و آشتی۴ اینجا را کلیک کنید    
تیر ۲۳, ۱۳۹۴
مدیریت عاطفی-6

مدیریت عاطفی خانواده۶

جهت دانلود جلسه سیزدهم سبک خانواه بروری و قهر و آشتی۳اینجا را کلیک کنید    
تیر ۲۳, ۱۳۹۴
مدیریت عاطفی-5

مدیریت عاطفی خانواده ۵

جهت دانلود جلسه دوازدهم سبک خانواه بروری و قهر و آشتی۲ اینجا را کلیک کنید    
تیر ۲۳, ۱۳۹۴
porsesh

پاسخ شماره ۵ مداخلات فرزندان در دعوای والدین

والدین ما زیاد با هم دعوی می کنند ما بایستی در مقابل آنها چه کار کنیم؟ مداخله فرزندان می تواند صورت های مختلفی داشته باشد […]