تیر ۲۱, ۱۳۹۴
منفی بافی

منفی بافی

جهت دانلود جلسه هفتم ایمان درمانی اینجا را کلیک کنید
تیر ۲۱, ۱۳۹۴
سخن چینی

سخن چینی

جهت دانلود جلسه ششم ایمان درمانی اینجا را کلیلک کنید
تیر ۲۱, ۱۳۹۴
hemayatjoo

حمایت جویی

جهت دانلود جلسه دوم ایمان درمانی ایتجا را  کلیک کنید
تیر ۲۱, ۱۳۹۴
shokhi

شوخی درمانی

جهت دانلود جلسه پنجم ایمان درمانی اینجا را کلیک کنید