بهمن ۱۷, ۱۳۹۴
IMG_20160203_202321

فرار از مدرسه راهی برای تربیت

مدرسه زدایی و نظریه های پیرامون آن چرا مدرسه زدایی :  درقرن ۲۰عده ای خواهان جوامل به جوامع بدون مدرسه شدند البته منظور ازمدرسه هرموسسه سازمان […]
دی ۲۱, ۱۳۹۴
IMG_20160106_171421

تمرکز کودکان

????????????????? چرا کودک تان تمرکز و دقت کافی را ندارد؟ اگر فرزندتان هنگام درس خواندن ،دقت کافی نمی کند و خستگی وبی حوصلگی از خود […]
دی ۱۸, ۱۳۹۴
1452265386129

?درمان وارونه نویسی وقرینه نویسی دراملا? برخی از کودکان به هنگام نوشتن دیکته ،واژه هارا صحیح اما وارونه یا قرینه می نویسند.اگر وارونه نویسی و […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۴
68

بازی دکتر دکتر برای کودک

کودکتان را دکتر فرضی حساب کنید و خودتان را بیمار در حین بازی به مطب فرضی کودک بروید بعد به او بگویید که کودکی دارید […]