خرداد ۸, ۱۳۹۵

کدام عجله مشکل ساز است ؟

عجله به معنای سرعت و شتاب نیست به معنای اقدام بدون سنجش است هنگامی موفقیت حاصل می شود که ظرفیت و موقعیت سنجیده شود اقدام […]
خرداد ۸, ۱۳۹۵

دود سیگار یک پنجم جوان و نوجوان ایرانی از کجا بر می خیزد؟

دودها در اثر آتش هایی هستند که گذاشته می شوند چه چیزی در جان جوان ایرانی آتش گداخته که از ۵نفر ۱نفر آنها دود به […]
خرداد ۶, ۱۳۹۵

اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی را از که بخواهیم؟

بیمه زنان بیوه، سالخورده و بی‌سرپرست بیمه و تأمین اجتماعی یک حق بشری شناخته می‌شود. بند چهارم اصل۲۱قانون اساسی به ایجاد بیمه خاص بیوگان و […]
خرداد ۶, ۱۳۹۵

آرزوهای اصل۲۱قانون اساسی و رنج های زنان سرپرست خانوار

بر اساس گزارش مرکز آمار: ۸۲ درصد زنان سرپرست خانوار بیکارند به گفته رئیس سازمان آمار ایران اکثریت زنان سرپرست خانوار استان سیستان و بلوچستان […]