بیشتر از ۲۳ دقیقه در روز از موبایل استفاده نکنید
خرداد ۱, ۱۳۹۵
شادی در کشور
خرداد ۲, ۱۳۹۵

شادی خود را بسنجید

با مقیاس شادی خود را اندازه بگیرید

 

۱-الف) من احساس خوشحالی نمی کنم.

ب) من تا اندازه ای احساس خوشحالی می کنم.

ج) من خیلی خوشحالم.

د) من فوق العاده خوشحالم.

 

۲-الف) احساس می کنم از سلامتی برخوردار نیستم.

ب) احساس می کنم تا حدی از سلامتی برخوردارم.

ج) احساس می کنم سلامتی زیادی دارم.

د) من در نقطه ی اوج سلامتی قرار دارم.

 

۳-الف) نسبت به آینده خوش بین نیستم.

ب) احساس می کنم تا حدی نسبت به آینده خوش بین هستم.

ج) احساس می کنم نسبت به آینده خوش بینم.

د) احساس می کنم آینده سرشار از امید و خوشحالی است.

 

۴- الف) احساسات صمیمانه ای نسبت به دیگران ندارم.

ب) تا حدی احساسات صمیمانه ای به دیگران دارم.

ج) احساسات صمیمانه ی زیادی نسبت به دیگران دارم.

د) من همه را دوست دارم.

 

۵- الف) از هیچ چیز در زندگی ام راضی نیستم.

ب) از بعضی چیزهای زندگی ام راضی ام.

ج) از بیش تر چیزهای زندگی ام راضی ام.

د) در مجموع، از همه چیز زندگی ام راضی ام.

 

۶- الف) من خاطرات خوشایندی از گذشته ندارم.

ب) بعضی از خاطرات گذشته برایم خوشایند است.

ج) بیش تر وقایع گذشته برایم خوشایند است.

د) همه ی وقایع گذشته برایم خوشایند است.

 

۷- الف) احساس می کنم هیچ کنترلی بر زندگی ام ندارم.

ب) احساس می کنم تا حدی بر زندگی ام کنترل دارم.

ج) احساس می کنم اغلب اوقات بر زندگی ام کنترل دارم.

د) احساس می کنم کلاً بر تمام جنبه های زندگی ام کنترل دارم.

 

۸- الف) هیچگاه شاد نبوده ام و از چیزی لذت نبرده ام.

ب) گاهی اوقات احساس شادی و لذت را تجربه می کنم.

ج) اغلب اوقات شادی و لذت را تجربه می کنم.

د) همیشه حالت شادی و لذت دارم.

 

۹- الف) احساس می کنم که زندگی دل گرم کننده نیست.

ب) احساس می کنم زندگی تا حدی دل گرم کننده است.

ج) احساس می کنم زندگی بسیار دل گرم کننده است.

د) احساس می کنم زندگی سرشار از دل گرمی و تشویق است.

 

۱۰- الف) آن چه خواسته ام و آن چه به دست آورده ام با هم متفاوت اند.

ب) بعضی چیزهایی را که خواسته ام به دست آورده ام.

ج) بسیاری از چیزهایی را که خواسته ام به دست آورده ام.

د) من هر آن چه خواسته ام به دست آورده ام.

 

۱۱- الف) از وضعی که در آن هستم احساس لذت نمی کنم.

ب) از وضعی که در آن هستم تا حدی احساس لذت می کنم.

ج) از وضعی که در آن هستم احساس لذت می کنم.

د) از وضعی که در آن هستم احساس لذت زیادی می کنم.

 

۱۲- الف) نمی توانم وقتم را به طور مطلوب تنظیم کنم.

ب) معمولاً وقتم را خوب تنظیم می کنم.

ج) اکثراً وقتم را خوب تنظیم می کنم.

د) می توانم هر کاری را به موقع انجام دهم.

 

۱۳- الف) هیچ گاه تأثیر خوبی روی وقایع ندارم.

ب) گاهی اوقات تأثیر خوبی روی وقایع دارم.

ج) اغلب اوقات تأثیر خوبی روی وقایع دارم.

د) همیشه تأثیر خوبی روی وقایع دارم.

 

۱۴- الف) با دیگران شوخی و مزاح نمی کنم.

ب) گاهی با دیگران شوخی و مزاح می کنم.

ج) اغلب با دیگران شوخی و مزاح می کنم.

د) همیشه با دیگران شوخی و مزاح می کنم.

 

۱۵- الف) زندگی را تحمل می کنم.

ب) زندگی خوب است.

ج) زندگی بسیار خوب است.

د) من به زندگی عشق می ورزم.

 

۱۶- الف) هرگز تأثیر خوبی بر دیگران ندارم.

ب) گاهی اوقات بر دیگران تأثیر خوبی دارم.

ج) اغلب اوقات بر دیگران تأثیر خوبی دارم.

د) همیشه بر دیگران تأثیر خوبی دارم.

 

۱۷- الف) علاقه ای به دیگران ندارم.

ب) تا حدی به دیگران علاقمندم.

ج) علاقه ی زیادی به دیگران دارم.

د) به دیگران عشق می ورزم.

 

۱۸- الف) احساس می کنم زندگی ام معنی دار و هدفمند نیست.

ب) احساس می کنم زندگی ام تا حدی معنی دار و هدفمند است.

ج) احساس می کنم زندگی ام بسیار معنی دار و هدفمند است.

د) زندگی ام کاملاً معنی دار و هدفمند است.

 

۱۹- الف) انجام کارها برایم مشکل است.

ب) انجام کارها تا حدی برایم آسان است.

ج) انجام کارها برایم آسان است.

د) می توانم هر کاری انجام دهم .

 

۲۰- الف) فکر می کنم دنیا جای خوبی نیست.

ب) فکر می کنم دنیا جای نسبتاً خوبی است.

ج) فکر می کنم دنیا جای خوبی است.

د) فکر می کنم دنیا جای عالی است.

 

۲۱- الف) به ندرت با احساس راحتی بیدار می شوم.

ب) گاهی با احساس راحتی بیدار می شوم.

ج) معمولاً با احساس راحتی بیدار می شوم.

د) همیشه با احساس راحتی بیدار می شوم.

 

۲۲- الف) به ندرت می خندم.

ب) گاهی اوقات می خندم.

ج) اغلب اوقات می خندم.

د) همیشه می خندم.

 

۲۳- الف) احساس می کنم اصلاً انرژی ندارم.

ب) احساس می کنم تا حدی با انرژی هستم.

ج) احساس می کنم بسیار با انرژی هستم.

د) احساس می کنم انرژی من تمام نشدنی است.

 

۲۴- الف) فکر می کنم جذاب نیستم.

ب) فکر می کنم تا حدی جذاب هستم.

ج) فکر می کنم جذاب به نظر می رسم.

د) فکر می کنم بسیار جذاب هستم.

 

۲۵- الف) به نظرم هیچ چیز زیبا نیست.

ب) بعضی چیزها به نظرم زیبا هستند.

ج) به نظرم اغلب چیزها زیبا هستند.

د) همه چیز به نظرم زیباست.

 

۲۶- الف) چیزی برایم سرگرم کننده نیست.

ب) بعضی چیزها برایم سرگرم کننده

است.

ج) با خیلی چیزها سرگرم می شوم.

د) با هر چیزی سرگرم می شوم.

 

۲۷- الف) احساس می کنم هوشیار نیستم.

ب) احساس می کنم اندکی هوشیارم.

ج) احساس هوشیاری زیادی می کنم.

د) احساس می کنم کاملاً هوشیارم.

هر سوال در چهار امتیاز درجه بندی می شود الف ا ، ب ۲,ج۳ و د ۴ امتیاز دارد مجموعا ۱۰۸ امتیاز در بهترین حالت می شود که همه جواب ها دال باشدو در بدترین حالت ۲۷امتیاز می شود که همه جواب ها الف باشد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *